CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 10 năm 2023 trên địa bàn xã Thanh Quang (Thời gian từ ngày 21/09/2023 đến ngày 20/10/2023)
23/10/2023 04:27:03
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2657
Trước & đúng hạn: 2657
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 00:36:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 33
Tháng này: 1,035
Tất cả: 19,800