CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã năm 2023
16/10/2023 11:01:01

Xã Thanh Quang tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân vào 02 ngày. Ngày 12 và ngày 13/10/2023;

- Ngày 12/10/2023 Đ/c Phó Bí thư ĐU-Chủ tịch UBND xã. Đ/c Phó Bí thư ĐU-Chủ tịch HĐND xã. Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân thôn Thanh Lanh. Thôn Lĩnh Hoàng; Địa điểm Tại nhà Văn Hóa thôn Thanh Lanh. Thôn Lĩnh Hoàng

- Ngày 13/10/2023 Đ/c Bí thư Đảng ủy xã. Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân thôn Phù Tinh. Địa điểm Tại nhà Văn hóa thôn Phù Tinh

* Về thành phần tham dự Hội nghị:

Đại biểu Xã: Đại diện người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức xã

Đại biểu Thôn: Ban chi ủy Chi bộ, Trưởng phó thôn, Ban công tác Mặt trận. Ban chấp hành các chi hội, Đại biểu nhân dân trong thôn.

* Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị.

- Sáng Ngày 12 tháng 10 năm 2023 thời gian từ 7h 30 phút tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp người đứng đầu của đ/c Chủ tịch UBND xã với nhân dân thôn Thanh Lanh

 

Đ/c Nguyễn Văn Khoa - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã


- Chiều Ngày 12 tháng 10 năm 2023 thời gian từ 13h 30 phút tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp người đứng đầu của đ/c Phó Bí thư Đảng ủy chủ tịch HĐND xã với nhân dân thôn Lĩnh Hoàng

 

Đ/c Nguyễn Doãn San – phó Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND xã


- Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2023 tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp người đứng đầu của đ/c Bí thư Đảng ủy xã với nhân dân thôn Phù Tinh\

 
 

Đ/c Nguyễn Hải Đông - Bí thư Đảng ủy xã


Kết quả hội nghị.

Qua 2 ngày làm việc liên tục, hội nghị nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền với nhân thôn trong thôn Thanh Lanh, thôn Lĩnh Hoàng, thôn Phù Tinh đã hoàn tất các nội dung chương trình, các ý kiến phát biểu của nhân dân đã được người trù trì làm rõ. Các nội dung trả lời tại hội nghị, nhân dân đồng tình nhất trí, không còn ý kiến nào thêm. Còn một số vấn đề mà nhân dân quan tâm đề nghị cấp trên. Chủ tọa hội nghị có báo cáo gửi lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết trả lời làm rõ cho nhân dân theo quy định.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2657
Trước & đúng hạn: 2657
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 23:37:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 33
Tháng này: 1,035
Tất cả: 19,800