CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm 50% lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến
24/08/2023 02:47:58

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm 50% lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Sử dụng Dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, việc gửi hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet hoặc trên thiết bị điện tử thông minh khác (điện thoại thông minh, máy tính bảng,…);

Nếu trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay, với phương thức Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng Dịch vụ công trực tuyến các tổ chức, cá nhân đã tiết kiệm rất nhiều: Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ; Chủ động các công việc khác của công dân, doanh nghiệp; Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến; qua tin nhắn điện thoại; địa chỉ email; Đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

Từ ngày 01/8 Hải Dương áp dụng giảm 5 loại lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 vừa được HĐND tỉnh ban hành, mức thu lệ phí đối với việc giải quyết các dịch vụ công (DVC) thông qua hình thức trực tuyến bằng 50% mức thu lệ phí theo quy định hiện hành.

Thời gian bắt đầu từ 01/8/2023 áp dụng giảm 50% đối với 5 loại lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh khi người dân, doanh nghiệp sử dụng DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Lệ phí hộ tịch; Lệ phí đăng ký kinh doanh; Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

Đối tượng được áp dụng gồm: Cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp DVC trực tuyến phải thu lệ phí; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc thực hiện quy định trên nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, tăng cường khai thác và sử dụng hiệu quả DVC trực tuyến; Bảm đảm thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước được kịp thời, đồng bộ, thống nhất, đúng quy định và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, việc ban hành Nghị quyết quy định việc giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí khi thực hiện các TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình và DVC trực tuyến một phần góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu về cải cách hành chính như: Đẩy mạnh cải cách TTHC trên địa bàn, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; hỗ trợ người dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện các TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, bảo đảm tính liên thông các thông tin quản lý dữ liệu, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2667
Trước & đúng hạn: 2667
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 19:56:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0