TIN TỔNG HỢP KHÁC
V/v rà soát, công khai danh mục thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, công bố mới thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp huyện, cấp xã
20/08/2023 05:03:10
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2657
Trước & đúng hạn: 2657
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 11:31:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0