CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng uỷ xã Thanh Quang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,
31/10/2022 04:09:10

ảng uỷ xã Thanh Quang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"

Chiều ngày 28/10/2022 Đảng uỷ xã Thanh Quang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" tới các đ/c Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND; Đảng uỷ viên, công an xã.
Báo cáo viên: Đ/c Phạm Đức Ban - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.
 
Đ/c Phạm Đức Ban - HUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã truyền đạt Nghị quyết 
Tại Hội nghị đ/c Ban nhấn mạnh và yêu cầu lực lượng công an xã đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 755
Trước & đúng hạn: 755
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 09:26:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 11
Tháng này: 1,108
Tất cả: 15,829