CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BÁO CÁO Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông quý III năm 2023 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Thanh Quang (Từ 15/6/2023 đến 14/9/2023)
18/09/2023 02:18:49
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2667
Trước & đúng hạn: 2667
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 20:03:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0