CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Thanh Quang (Thay thế Thông báo số 36/TB-UBND ngày 21/8/2023 của UBND xã)
13/10/2023 03:57:28
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2657
Trước & đúng hạn: 2657
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 23:06:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 33
Tháng này: 1,035
Tất cả: 19,800