TIN TỔNG HỢP KHÁC
Hội nghị triển khai, phổ biến chủ trương, chế độ chính sách đến người dân trong khu vực có đất thu hồi GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh
07/09/2023 08:19:11

Hội nghị triển khai, phổ biến chủ trương, chế độ chính sách đến người dân trong khu vực có đất thu hồi GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh.

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2023 của
UBND huyện Thanh Hà về điều tra khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất thu hồi, kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu để GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Quang Thanh.

Quyết định số 1979/QĐ-UBND, ngày 15/6/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh;

Sáng ngày 29/8/2023 UBND huyện Thanh Hà tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến chủ trương, chế độ chính sách đến người dân trong khu vực có đất thu hồi GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh.

Thành phần về dự hội nghị:

Ở huyện có Đ/c Hoàng Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch TT UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các thành viên hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện

Đại biểu xã Thanh Quang: có Đ/c Nguyễn Hải Đông- Huyện ủy viên -Bí thư Đảng ủy; Các Đ/c lãnh đạo UBND – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã; Công chức Địa chính xã; Bí thư chi bộ-Trưởng các thôn: Bá Nha-Nhân Hiền-Phúc Giới-Đồng Bửa và đại diện các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện dự án đã về dự tương đối đông đủ.

1.Đ/c Phạm Văn Chung-Trưởng phòng TNMT-Phó chủ tịch hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư lên triển khai kế hoạch thu hồi đất; phổ biến chủ trương, chế độ chính sách đến người dân trong khu vực có đất thu hồi GPMB.

Theo kế hoạch cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Quang Thanh trên địa bàn xã có 127 hộ liên quan đến diện tích, công trình cần giải tỏa, trong đó có 03 hộ đề nghị tái định cư ra khu dân cư mới. Thời gian thực hiện dự án khoảng trung tuần tháng 10/2023.

2. Hội nghị Thảo luận

3.Giải đáp các ý kiến

 

4.Đ/c Hoàng Thị Thúy Hà- Phó Chủ tịch TT UBND huyện-Chủ tịch Hồi đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo và kết luận hội nghị.

Cũng tại hội nghị Hội đồng của huyện mong rằng các Hộ gia đình có liên quan tạo điều kiện để công tác GPMB thực hiện dự án sớm được hoàn thành.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2657
Trước & đúng hạn: 2657
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 12:49:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0