CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng uỷ xã Thanh Quang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng
21/11/2022 01:51:35

Đảng uỷ xã Thanh Quang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 17/11/2022 Đảng uỷ xã Thanh Quang tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Thành phần gồm các đ/c trong Ban chấp hành đảng bộ; Trưởng các ban ngành đoàn thể; Các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ.
Báo cáo viên: Đ/c Phạm Đức Ban - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã.
Tại hội nghị đ/c Phạm Đức Ban trực tiếp quán triệt các nội dung sau:
-Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20145; Chương trình hành động số 47-CT/TU của Tỉnh uỷ.
- Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch số 99-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
- Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 203., tầm nhìn đến năm 2045.
- Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
- Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước.
Kết thúc Hội nghị đ/c Ban nhấn mạnh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong năm 2022. Đề nghị UBND xã, các ban ngahf đoàn thể, các chi bộ, Ban Tuyên giáo, UBKT Đảng uỷ, Khối tuyên truyền và các đ/c cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 755
Trước & đúng hạn: 755
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 09:21:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 11
Tháng này: 1,108
Tất cả: 15,829