THÔNG BÁO
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 01 năm 2023
09/02/2023 07:32:59

  THỐNG KÊ TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỐ HOÁ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Biểu số: 02 (Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 01 năm 2023)
                     
TT Đơn vị (Cơ quan) Số hoá hồ sơ TTHC khi Tiếp nhận Số hoá kết quả giải quyết TTHC
Số hồ sơ Tiếp nhận Số hồ sơ chưa số hoá TPHS Số hồ sơ có số hoá thành phần HS Số hồ sơ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ Tỷ lệ số hoá đầy đủ thành phần HS khi tiếp nhận Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ chưa số hoá kết quả TTHC Số hồ sơ có số hoá kết quả Tỷ lệ số hoá kết quả hồ sơ
A B (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(1) (6) (7) (8) (9)=(8)/(6)
8 Xã Thanh Quang 95 8 87 87 91.58 82 8 74 90.24
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 755
Trước & đúng hạn: 755
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 09:57:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 11
Tháng này: 1,108
Tất cả: 15,829