CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Về việc công khai thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương
14/11/2023 07:59:08

Về việc công khai thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương

 

Căn cứ Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương.

UBND xã tổ chức công khai, tuyên truyền, phối hợp thực hiện các Thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND tỉnh Hải Dương đã được công khai trên Trang thông tin điện tử xã (thanhquang.thanhha.haiduong.gov.vn - mục Cải cách hành chính).

Nội dung chi tiết xem file đính kèm: /uploads/879UBNDVP2023.pdf 

Nội dung công khai theo  /uploads/2435QDUBNDtinh2023.pdf

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2657
Trước & đúng hạn: 2657
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 22:39:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 33
Tháng này: 1,035
Tất cả: 19,800