CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
V/v triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ3,4 và Dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội
15/04/2022 03:05:53

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTgngày 19/10/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tụchành chính qua
dịch vụ bưuchính công ích;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CPngày 23/4/2018 củaChính phủ về
thực hiện cơ chế một cửa, một cửaliên thông trong giải quyết thủ tụchành chính
và Nghị định số 107/2021/NĐ-CPngày 06/12/2021 củaChính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CPngày 23/4/2018;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CPngày 08/4/2020 củaChính phủ về
thực hiện thủ tụchành chính trên môi trường mạng;
Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBNDngày 10/01/2020 củaUBND tỉnh
vềban hành quy chế quảnlý, vậnhành, khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện
tửliên thông và Cổng Dịch vụcông trực tuyến tỉnh Hải Dương.
Hiệnnay, trên Cổng Dịch vụcông trực tuyến của tỉnh Hải Dương tại địa chỉ
http://dichvucong.haiduong.gov.vn, SởLao động– Thươngbinh và Xã hộicó tổng
số123 thủ tụchành chính (TTHC), trong đó40 TTHC đượccung cấp dịch vụcông
trực tuyến mức độ4 và 82 TTHC cung cấp dịch vụcông trực tuyến mức độ3.
Nhằm tạo điều kiện thuận tiệncho tổ chức,doanh nghiệp,cá nhân có nhu
cầu nộp hồ sơ giải quyếtTTHC được thuận tiện,nhanh chóng, tiết kiệmchi phí,
đồng thời thực hiện tốtcông tác phòng, chống dịchCOVID-19, hạn chế tiếpxúc
trực tiếp,góp phần đẩy mạnh ứng dụngcông nghệthông tin, xây dựngchính quyền
điện tửvà nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụcông trực tuyến,thúc đẩy cảicách
hành chính, SởLao động– Thươngbinh và Xã hội đề nghịvà khuyếnkhích các tổ
chức,doanh nghiệp,cá nhân tích cực sử dụng dịch vụcông trực tuyến mức độ3,
mức độ4 và dịch vụ bưuchính công ích khi có nhu cầu giải quyếtTTHC thuộc
lĩnh vựcLao động, Ngườicó công và Xã hội, cụ thể:
(1) Trường hợp sử dụng dịch vụcông trực tuyến mức độ3, 4:
Tổ chức/doanh nghiệp/cánhân truy cậpvào Cổng dịch vụcông trực tuyến
tỉnh Hải Dương tại địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn, chọn phần đăngký
tài khoản(góc bên phải,trên cùng) để đăngký tài khoản sử dụng,vào phần nộp hồ
sơ trực tuyến để lựa chọnTTHC cần thực hiệnvà tiếnhành đưafile tài liệulên
theo từngthành phần hồ sơ (nếucó), cung cấpthêm các thông tin cần thiếtsau đó
bấmnút thao tác nộp hồ sơvà làm theo hướng dẫn.
- Đối với TTHC mức độ4: Các tổchức, cá nhân, doanh nghiệp nộp hồsơ
trực tuyến, thanh toán phí, lệphí (nếu có) qua môi trường mạng và nhận kết quả
trên Cổng dịch vụcông trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ
http://dichvucong.haiduong.gov.vnhoặc nộp trực tiếp và được nhận kết quảtrực
tiếp tại Trung tâm Phục vụHành chính công tỉnh/bộphận một cửa cấp
huyện/cấp xã hoặcqua dịch vụ bưuchính công ích.
- Đối vớiTTHC mức độ3: Các tổ chức,cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ
trực tuyếntrên trên Cổng dịch vụcông của tỉnh tại địa chỉ
http://dichvucong.haiduong.gov.vn hoặcnộp trực tiếp tại bộphận một cửa các
cấp; việcthanh toán phí, lệphí (nếucó) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp
tạiTrung tâm Phục vụHành chính công tỉnh/bộphận một cửa cấp huyện/cấp xã
hoặcqua dịch vụ bưuchính công ích.
(Đề nghịtruy cập địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn để được
hướng dẫn đăng nhập, sử dụng dịch vụ).
(2) Trường hợp sử dụng dịch vụ bưuchính công ích:
- Tổ chức/doanh nghiệp/cánhân liên hệ với bưu cục của Bưu điện ViệtNam
(VN Post) để nộp hồ sơ (đến trực tiếp tại bưu điện gần nhất hoặcliên hệ với bưu
cục,nhân viên bưu điện sẽ đến tậnnhà để tiếp nhận hồ sơ)và đăngký nhận kết
quả tại nhà/cơ quan/đơn vị. Khi nộp hồ sơ cầnnói rõ vớinhân viên bưu điện về
việc đăngký dịch vụ bưuchính công ích để nộp hồ sơvà nhận kết quả giải quyết
TTHC, đồng thờinói rõ tên thủ tụchành chính cần thực hiện để được hướng dẫn.
Lưuý: Việc sử dụng dịch vụ bưuchính thông thường, chuyểnphát nhanh
thông thường củaVN Post hay củacác hãng chuyểnphát nhanh khác không được
gọilà nộp hồ sơqua dịch vụ bưuchính công ích.
- Tổ chức/doanh nghiệp/cánhân nộp hồ sơvà nộpcác khoảnphí, lệphí theo
quy định (nếucó).
- Nhân viên bưu điệnmang hồ sơ đến bộ phận một cửacác cấp.
- Công chứcLao động, Thươngbinh Xã hội thường trực tại bộ phận một cửa
các cấp tiếp nhận hồ sơvà chuyển giải quyếttheo quy định.
- Tổ chức/doanh nghiệp/cánhân nhận kết quả tại địa chỉ đăngký thông qua
dịch vụ bưuchính công ích.
SởLao động– Thươngbinh và Xã hội đề nghịcác sở,ban, ngành; UBND
các huyện, thịxã, thành phố;UBND các xã, phường, thị trấn;các cơquan thông
tin, báo chí phối hợptuyên truyềnsâu rộng đến ngườidân, doanh nghiệpquan tâm,
tích cực sử dụng dịch vụcông trực tuyếnvà dịch vụ bưuchính công ích để thực
hiệnTTHC thuộc lĩnh vựcLao động, Ngườicó công và Xã hội,giúp tiết kiệm thời
gian, chi phí thực hiệnTTHC cho ngườidân, doanh nghiệpvà thực hiện tốtcông
tác phòng, chống dịchCOVID-19.
SởLao động– Thươngbinh và Xã hộiyêu cầucác phòng, đơn vị trực thuộc
Sở,Phòng Lao động– Thươngbinh và Xã hộicác huyện, thịxã, thành phố,công
chức,viên chức, ngườilao độngtoàn ngành, đặc biệtcông chức được cử tiếp nhận
hồ sơ tạiTrung tâm Phục vụHành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện,
cấpxã tích cựctuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức,doanh nghiệp,cá nhân
sử dụng dịch vụcông trực tuyến mức độ3,4 và dịch vụ bưuchính công ích khi có
nhu cầu giải quyếtTTHC thuộccác lĩnh vựcngành quảnlý.
Trong quá trình thực hiện, nếucó phát sinh vướng mắc, đề nghịliên hệ với
Bộ phận một cửa của SởLao động– Thươngbinh và Xã hội tạiTrung tâm Phục
vụhành chính công tỉnh, số điện thoại: 0220.3835.002 để được hỗ trợ./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 755
Trước & đúng hạn: 755
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 09:59:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 11
Tháng này: 1,108
Tất cả: 15,829