CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
PHƯƠNG ÁN Tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Hà, giai đoạn 2023 - 2025
27/08/2023 09:06:15
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2657
Trước & đúng hạn: 2657
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 00:01:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 33
Tháng này: 1,035
Tất cả: 19,800