VĂN HÓA-XÃ HỘI
Xã Thanh Quang tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025
23/08/2022 09:56:55

Xã Thanh Quang tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025

Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng Ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ, xã Thanh Quang đã tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn của 8 thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả đạt được 8/8 thôn đã bầu được trưởng thôn mới nhiệm kỳ 2022-2025.

Trong ngày 14/8/2022, cử tri đại diện hộ gia đình trên toàn xã Thanh Quang đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để trực tiếp bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, những người đại diện cho nhân dân trong thôn để tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

 

Lễ khai mạc bầu cử trưởng thôn tại điểm bầu cử thôn Phù Tinh

Những trưởng thôn được lựa chọn để bầu đều là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở.

                       

Công tác kiểm tra hòm phiếu tại điểm bầu cử thôn Phù Tinh

 

Đại diện Cử tri cao tuổi đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử thôn Phù Tinh

Xã Thanh Quang có 9 địa bàn thôn,hiện tại tổ chức bầu cử 8/9 thôn tại mỗi thôn sẽ có 1 địa điểm bỏ phiếu, riêng Thôn Thanh Lanh đã xin ý kiến của UBND huyện thời gian bầu cử lùi lại sau.

các địa điểm bỏ phiếu đã đồng loạt khai mạc bỏ phiếu vào lúc 7h00' và kết thúc vào lúc 11h30'.

Công tác bầu cử trưởng thôn là một yếu tố hết sức quan trọng, có sự ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nêu cao tinh thần dân chủ của nhân dân...Chính vì vậy các cử tri đi bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao và rất phấn khởi để lựa chọn người sẽ xây dựng và phát triển thôn xóm ngày một giàu đẹp văn minh.

Kết quả bầu cử như sau:

 
TT Thôn Số người ứng cử, đề cử Tên người ứng cử Tổng số cử tri đại diện hộ Số cử tri đại diện hộ tham gia bỏ phiếu Số phiếu phát ra Số phiếu thu vào Số phiếu hợp lệ Số phiếu không hợp lệ Số phiếu bầu đồng ý Người trúng cử
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %/Tổng số phiếu đã bầu Số lượng Tỷ lệ %/Tổng số phiếu đã bầu Số lượng Tỷ lệ %/DS hộ gia đình trong thôn
1 Bá Nha 1 Nguyễn Văn Trà 574 425 74,04 425 425 421 99,06 4 0,94 334 58,2 X
2 Nhân Hiền 1 Nguyễn Văn Thăng 351 321 91,45 321 321 321 100,00 0 0,00 296 84,33 X
3 Lĩnh Hoàng 1 Lê Văn Khoa 373 314 84,18 314 314 311 99,04 3 0,96 302 80,97 X
4 Phù Tinh 1 Nguyễn Trọng Chinh 784 586 74,74 586 586 569 97,10 17 2,90 442 56,37 X
5 Ngọc Điểm 1 Phan Huy Cường 273 259 94,87 259 259 258 99,61 1 0,386 197 72,2 X
6 Đồng Bửa 1 Lê Đức Hạ 329 310 94,2 310 310 310 100,00 0 0,00 284 86,3 X
7 Phúc Giới 1 Lê Văn Minh 508 481 94,69 481 481 474 98,54 7 1,46 418 82,28 X
8 Hạ Vĩnh 1 Lê Thị Thúy 492 448 91,057 448 448 441 98,438 7 1,57 401 81,50 X
Tổng cộng: 3.684 3.144 85                  
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 755
Trước & đúng hạn: 755
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 08:07:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0