Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
09/BC-UBND 22/02/2024 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 02/2024 UBND xã Tải file Tải về
8/BC-UBND 13/02/2024 BÁO CÁO Tình hình trong dịp tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 UBND xã Tải file Tải về;Tải về;
11/TB-UBND 07/02/2024 THÔNG BÁO Kết quả thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính của xã Thanh Quang (Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024) UBND xã Tải file Tải về
8/KH-UBND 02/02/2024 KẾ HOẠCH Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn xã Thanh Quang, năm 2024 UBND xã Tải file Tải về
10/KH-UBND 02/02/2024 KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã Thanh Quang Tải file Tải về
7/KH-UBND 29/01/2024 KẾ HOẠCH Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã Thanh Quang năm 2024 UBND xã Tải file Tải về
KH-UBND 26/01/2024 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 UBND xã Tải file Tải về;Tải về;
20/QĐ-UBND 26/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm chức danh Nhân viên hỗ trợ văn phòng UBND xã Tải file Tải về
7/BC-UBND 22/01/2024 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 01 năm 2024 trên địa bàn xã Thanh Quang Tải file Tải về
01/TB-UBND 02/01/2024 THÔNG BÁO Kết quả thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Thanh Quang (Từ ngày 01/12/2023 đến ngày 31/12/2023) UBND xã Tải file Tải về
47/KH-UBND 29/12/2023 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổ số năm 2024 UBND xã Tải file Tải về
46/KH-UBND 28/12/2023 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 UBND xã Tải file Tải về;Tải về;
52/TB-UBND 22/12/2023 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Thanh Quang (Thay thế Thông báo số 47/TB-UBND ngày 12/10/2023) UBND xã Tải file Tải về;Tải về;
117/BC-UBND 21/12/2023 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 12 năm 2023 trên địa bàn xã Thanh Quang UBND xã Tải file Tải về
113/BC-UBND 19/12/2023 BÁO CÁO Kết quả tiếp thu - trả lời ý kiến cử tri (Trình kỳ họp thứ 10 HĐND xã Thanh Quang nhiệm kỳ 2021-2026) UBND xã Tải file Tải về
52/TTr-UBND 19/12/2023 TỜ TRÌNH Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 UBND xã Tải file Tải về
159/QĐ-UBND 19/12/2023 Công nhận danh sách Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023 UBND xã Tải file Tải về;Tải về;
112/BC-UBND 18/12/2023 BÁO CÁO Kết quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
112/BC-UBND 18/12/2023 BÁO CÁO Kết quả tiếp thu - trả lời ý kiến cử tri (Trình kỳ họp thứ 10 HĐND xã Thanh Quang nhiệm kỳ 2021-2026) UBND xã Tải file Tải về
109/BC-UBND 15/12/2023 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn xã Thanh Quang năm 2023 (Từ ngày 15/12/2022- 14/12/2023 UBND xã Tải file Tải về;Tải về;
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 291
Trước & đúng hạn: 291
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 18:41:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH QUANG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Khoa

Địa chỉ: Thanh Quang - Thanh Hà- Hải Dương 

Điện thoại:0978975899

Email:thanhquang.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 16
Tháng này: 1,492
Tất cả: 21,025